kancelaria radcy prawnego


Wzory umów i dokumentów

Oddajemy w Państwa ręce do bezpłatnego pobrania poniższe wzory umów i dokumentów w formacie Microsoft Word

W ramach porad prawnych Kancelaria przygotowuje zamówione przez Klienta wzory umów i dokumentów. M.in. dokumenty niezbędne do nawiązania z pracownikiem stosunku pracy począwszy od kwestionariusza osobowego, poprzez skierowania na badania lekarskie, wzory umów o pracę na okres próbny, czas określony, nieokreślony, umowa na zastępstwo, zakres obowiązków pracownika, umowy o zakazie konkurencji również po ustaniu stosunku pracy, wszelkiego rodzaju rozwiązania umowy o pracę np. za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia czy też wypowiedzenie zmieniające. Kancelaria przygotowuje również akty wewnętrzne jak np. Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych etc. Ponadto wszelkiego rodzaju umowy występujące w obrocie cywilnoprawnym np. umowa o dzieło, sprzedaży rzeczy, nieruchomości, umowa dostawy, darowizny, dzierżawy, najmu, pożyczki, poręczenia, kontrakt menadżerski etc.


2008 sekol